Prin ratificarea în regim prioritar a Acordurilor de Asociere ale UE cu Republica Moldova, Georgia şi Ucraina încurajăm partenerii europeni să ne urmeze gestul în parlamentele lor naţionale

24 iunie, 2014

La finalul acestei luni, cele trei state vor face paşi importanţi pentru ceea ce înseamnă destinul lor european, într-un context politic marcat de conflicte, dar un context în care angajamentul ferm al României este acela de a susţine şi de a încuraja un parcurs european lipsit de impedimente.

Aceste acorduri vor ancora Republica Moldova, Georgia şi Ucraina în spaţiul UE, fără însă a diminua importanţa pe care o are modul în care aceste ţări vor şti să continue reformele proeuropene pentru o viitoare aderare. Faptul că fiecare dintre cele trei acorduri de asociere este îngreunat de anumite probleme teritoriale ar putea oferi imaginea unui parcurs european anevoios. Nimeni nu neagă importanţa soluţionării tuturor acestor probleme, însă dorinţa de unitate şi deschiderea pe care o arată Uniunea Europeană faţă de primirea celor trei state în structurile sale, sunt principalele repere care trebuie avute în vedere de către cetăţeni şi care trebuie să ghideze acţiunea reprezentanţilor lor politici.

Semnarea acestor acorduri, dincolo de perspectivele economice pe care le oferă fiecărui stat în parte, reprezintă un act de voinţă politică, de dorinţă de evoluţie, de curaj şi de încredere faţă de ceea ce astăzi înseamnă Uniunea Europeană. Ne amintim cu toţii faptul că intenţia Ucrainei de a semna Acordul de Asociere cu UE a fost la originea crizei dintre Occident şi Moscova, criză care a condus la anexarea regiunii Crimeea la Rusia şi izbucnirea unui conflict separatist în regiunile estice ucrainene. Cu toate acestea, vedem astăzi că presiunile exterioare nu pot schimba voinţa unei naţiuni, iar dorinţa populară în fiecare din aceste trei state este aceea de alăturare la structurile europene. Tocmai de aceea, sprijinul pe care România poate să îl ofere în demersul lor de aderare la UE este unul necondiţionat şi deosebit de ferm, un angajament pe care sunt convins că autorităţile de la Bucureşti îl vor asuma cu fiecare ocazie în faţa tuturor cetăţenilor europeni şi a reprezentanţilor lor politici.

Un prim pas în acest sens este decizia de reunire a Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a ratifica Acordurile de Asociere ale UE cu Republica Moldova, Georgia şi Ucraina, o decizie care aduce ţara noastră în postura de prim stat membru care ratifică aceste parteneriate europene, subliniind totodată susţinerea din partea României pentru lărgirea graniţelor UE. De altfel şi premierul Ponta, prin întâlnirea regională pe care a avut-o weekendul trecut cu premierii din Slovacia, Cehia, Republica Moldova, Georgia şi Serbia a demonstrat angajamentul pe care şi l-a luat România de a susţine politic integrarea acestor state, dar în egală măsură de a le oferi suportul tehnic de care vor avea nevoie.

Ratificarea documentului în regim prioritar demonstrează dorinţa noastră de a ne constitui drept un pilon de bază al dezvoltării Europei de Est, o regiune marcată în ultima perioadă de conflicte teritoriale. În acest demers suntem ghidaţi în special de convingerea că dependenţa prea mare de o ţară nu este o situaţie dezirabilă, iar Acordul de Asociere cu UE va crea condiţiile necesare pentru diversificarea relaţiilor economice cu alte state. De asemenea, prin această atitudine promptă transmitem un mesaj puternic partenerilor europeni pentru a ne urma gestul în parlamentele naţionale.

În mod particular, în ceea ce priveşte relaţia dintre România şi Republica Moldova, ţara noastră îşi propune să obţină un sprijin cât mai larg din partea membrilor UE în ceea ce priveşte viitoarea aderare a fraţilor noştri de peste Prut la comunitatea europeană. Pentru aceştia, cea mai importantă componentă a Acordului de Asociere este crearea Zonei de Liber Schimb şi anularea tuturor tarifelor vamale la import. Actualele preţuri camuflează competitivitatea redusă, prin existenţa barierelor tarifare la import, iar preţul acestui fapt este plătit de cetăţeanul consumator.

În încheiere, doresc să felicit reprezentanţii politici ai Republicii Moldova, Georgiei şi Ucrainei, care au ales calea democraţiei, a libertăţii, a egalităţii, a statului de drept şi respectarea drepturilor omului şi să-mi exprim încrederea că aceste trei Acorduri de Asociere ce vor fi semnate la finalul lunii vor fi la rândul lor ratificate în parlamentele naţionale ale tuturor statelor membre UE. Dincolo de această încredere, sunt convins că România se va implica activ în toate demersurile viitoare de susţinere a parcursului lor european.